• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Mopedkurs 2016

Jubileumspris på mopedkurs 2016

Pioner Trafikkskole har 30-årsjubileum og kjører kanontilbud på mopedkurs, nypris 5000,- Du sparer 1200,-
 

På første oppmøte starter vi kl. 17:00.
Max 6 elever per kurs. Øvrige klokkeslett for kursene avtales med hver enkelt kursgruppe.

Oppmøte ved trafikkskolens lokaler for litt teori, utdeling av bøker og videre kjøring!
 

Kursoppstart juni:
torsdag 09/06 
torsdag 30/06


Kursoppstart i juli:
torsdag 07/07
torsdag 14/07 


Kursoppstart i august:
torsdag 04/08
torsdag 18/08For påmelding til kurs klikk her eller ring Øystein på tlf: 
99530378


Teoretisk tema klasse 146
Den teoretiske delen i læreplanen er delt inn i 8 hovedtema. Planen gir en oversikt over hvilke trinn det enkelte teoritema inngår i. Planen legger vekt på at teoritemaene innholdsmessig integreres med de praktiske øvelsene.
De teoretiske og praktiske temaene er derfor samordnet og plassert i det trinnet de innholdsmessig hører hjemme. Planen angir ikke særskilte mål for teori og praksis, men mål utrykt som den kompetansen eleven skal tilegne seg i hvert trinn.


Den praktiske opplæringen
Hver enkelt elev skal få minst 14 timer øvingskjøring med moped.
Læreren skal legge undervisningen slik til rette at det stoff det undervises i mest mulig blir forstått av eleven. Det legges opp til at teoristoffet skal tilegnes gjennom selvstudium.

Det anbefales at opplæringsinstitusjonen i samarbeid med eleven setter opp en individuell plan for det undervisningsforløpet eleven skal gjennom slik at det tas hensyn til elevens erfaringsbakgrunn mv. 
Denne individuelle planen bør vurderes kontinuerlig med hensyn til progresjon og metodikk, slik at den til enhver tid er tilpasset det nivå eleven befinner seg på.

All praktisk opplæring skal skje under oppsyn av lærer. All praksis opplæring skal skje på 2-hjulsmoped. Lærer som underviser i praktisk kjøring på veg skal bruke motorsykkel.

Opplæring skjer i grupper med opp til 6 elever/mopeder per elev i kjøregården, og opp til 3 elever/mopeder per lærer på veg.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS