• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Generell Info

Kjøretimer
Første kjøretime: Kl. 08.00
Siste kjøretime: Kl. 17.00

 
Timekort
Du får utlevert timekort. Kjørelæreren setter opp når du har time og hvor du skal møte opp. Kortet må medbringes til hver kjøretime.

Betaling
Vi tar imot betaling til vår bankterminal og via nettbank (ikke kontant).

Avbestilling
Dersom du er forhindret fra å møte til en avtalt kjøretime er det viktig at du melder fra i god tid. Avtalt kjøretime må avbestilles senest kl. 12.00 siste virkedag før timen skal kjøres. I motsatt fall må vi dessverre kreve betaling, da vi ikke har mulighet for å få besatt timen med en annen elev på så kort varsel.

Påbegynt teorikurs refunderes ikke. Ved sykdom kan du delta på et senere kurs, eller eventuelt få godtgjort kursavgiften.

Dersom vi må avlyse en kjøretime skal eleven bli varslet om dette i så god tid som mulig.


Taushetsplikt:
Ansatte ved trafikkskolen har taushetsplikt. Ta gjerne kontakt hvis du føler behov for en samtale.

Lese- og skrivevansker
Har du lese- og skrivevansker kan du gi beskjed om dette til din lærer eller vårt kontor. Vi har hjelpemidler som kan lette den teoretiske delen for deg.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS