• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Trafikalt Grunnkurs

Som en av to kjøreskoler i Tromsø bruker vi bilsimulator under opplæringen!


Oppstartsdatoer i 2016 (oppmøte kl 18:00 alle dager)

Kursdager i januar:
onsdag 20.
torsdag 21.
tirsdag 26.
onsdag 27.
torsdag 28.


Kursdager i mars:
tirsdag 1.
onsdag 2.
torsdag 3.
tirsdag 8.
onsdag 9.


Kursdager i april:
tirsdag 5.
ondag 6.
torsdag 7.
tirsdag 12.
onsdag 13.


Kursdager i mai:
tirsdag 24.
onsdag 25.
torsdag 26.
mandag 30.
tirsdag 31.


Kursdager i juni:
onsdag 29.
torsdag 30.
mandag 4.


Kursdager i august:
tirsdag 23.
onsdag 24.
torsdag 25.
tirsdag 30.
onsdag 31.


Kursdager i oktober:
tirsdag 18.
onsdag 19.
torsdag 20.
tirsdag 25.
onsdag 26.


Kursdager i november:
tirsdag 22.
onsdag 23.
torsdag 24.
mandag 28.
tirsdag 29.


Kursdager i Desember:
onsdag 7.
torsdag 8.
tirsdag 13.
onsdag 14.
torsdag 15.For påmelding til kurs klikk her, eller ring Øystein på tlf: 99530378.Hva er Trafikalt Grunnkurs?
Vegdirektoratet har innført et obligatorisk teorikurs på 17 undervisningstimer. Kurset er basis for all videre trafikkopplæring - uansett kjøretøyklasse. Målet er å gi fremtidige trafikanter grunnleggende kunnskap om trafikk.

Fokus er rettet sterkt mot holdningsskapende arbeid. Kurset er ikke det samme som teorikurset i den tradisjonelle opplæringen.

Trafikalt grunnkurs gjennomføres over 5 samlinger. Er du forhindret i å møte på en samling må du ta igjen dette senere. Kurset omfatter følgende temaer: 

Samling 1

Tema 4: Øvelseskjøring
 • Regler for øvelseskjøring
 • Betydning av kjøreerfaring
Samling 2 (Her vil det bli brukt bilsimulator med grupper på 3 elever)

Bilsimulatoren er med på å utfordre elevene i trafikale situasjoner, noe som gir stor elevaktivitet. De små elevgruppene gir god læringseffekt for den enkelte elev.

Tema 1: Førekortklassene
Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Kjøretøyets plassering i trafikken
 • Fart og fartstilpassing
 • Vikeplikt
 • Skilter og vegoppmerking

Samling 3

Tema 3: Mennesket i trafikken
 • Kjøreprosessen og følelser
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Ulykker og ansvar
Samling 4

Tema 5: Førstehjelp
Tema 6: Tiltak ved ulykke
 • Plikten til å hjelpe
 • Grunnleggende rutiner når man kommer til et skadested
Samling 5


Tema 7: Mørkekjøringsdemonstrasjoner
 • Virkelig og innbilt siktstrekning
 • Siktstrekning til gående i mørket
 • Siktstrekning og bruk av lys ved møting av kjøretøy
 • Nødstopp i mørke
 • Parkering i mørke

Fravær fra Trafikkalt Grunnkurs: Eleven belastes med kr 500,- for hver ekstra modul, som må bli tatt ved senere kurs.

Gyldig fravær må legitimeres med legeatest.

Grunnkurs/Mørkekjøringsdemonstrasjoner foregår i perioden 1. november - 15. mars. For deg som tar Trafikalt Grunnkurs i perioden 16. mars - 31. oktober, vil det bli gitt dispensasjon for øvelseskjøring til 1. november. 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS